Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 European School of Business & Management SE, 06.06.2019, 15:39

Iste ste sa stretli s názorom, že v dnešnej dobe titul z vysokej školy u množstva zamestnávateľov nestačí. Dôvod? Vysokoškolský titul nedeklaruje nič o vašich schopnostiach, zručnostiach a skúsenostiach. Uchádzate sa o prácu a aj napriek tomu, že máte určitú prax v životopise a vysokoškolský titul, je odpoveď zamietavá.

Iste ste sa stretli s názorom, že v dnešnej dobe titul z vysokej školy u množstva zamestnávateľov nestačí. Dôvod? Vysokoškolský titul nedeklaruje nič o vašich schopnostiach, zručnostiach a skúsenostiach. Uchádzate sa o prácu a aj napriek tomu, že máte určitú prax v životopise a vysokoškolský titul, je odpoveď zamietavá.

Čo môžete robiť, aby na vás personalisti a zamestnávatelia začali hľadieť inak? Študovať. Avšak študovať so zmyslom pre vašu kariéru a vaše plány do budúcna. Takéto štúdium má názov Master of Business Administration v skratke MBA a poskytuje ho European School of Business and Management, škola medzinárodného pôsobenia.

Toto štúdium predstavuje profesijné postgraduálne vzdelanie, ktoré sa zameriava predovšetkým na praktické znalosti a zručnosti v oblasti aktuálnych trendov moderného manažmentu a ponúka jedinečný náhľad do špecifických oblastí manažmentu, ktorý v sebe kombinuje nevyhnutné teoretické informácie s praktickým know-how profesionálnych lektorov. Tí sú schopní postaviť výučbu podľa úrovne a špecifických potrieb študentov, aby vždy dosiahli efektívny rozvoj požadovaných zručností. Zjednodušene povedané, štúdium MBA bude pracovať na rozvíjaní vašich praktických zručností a skúseností, nie teoretických vedomostí. Tých bolo dosť počas vášho vysokoškolského štúdia.

Počas štúdia, ktoré obvykle trvá jeden rok a je rozdelené do 2 semestrov, si každý študent prejde nielen všetkými oblasťami s ktorými sa počas výkonu jeho povolania môže stretnúť, ale aj seminármi, ktoré sú zamerané na prezenčné a komunikačné zručnosti, manažérske zručnosti a mnoho ďalšieho. Okrem seminárov je nespornou výhodou štúdia na ESBM aj množstvo doplnkových prednášok, workshopov, ktoré môže každý študent navštevovať nad rámec štúdia. Celým štúdiom vás sprevádzajú lektori, ktorí sú odborníci z rôznych oblastí ako biznis, management, financie, zdravotníctvo, takže všetky semináre sú vedené s vysokou odbornosťoua profesionalitou.

Na ESBM chápeme, že množstvo našich študentov, je zamestnaných a nemôžu si dovolit sedieť denne na seminároch, preto sa prispôsobujeme aj tým najnáročnejším a najvyťaženejším. Preto je naše štúdium vedené v podvečerných hodinách a rovnako majú študenti k dispozícii moderný e-learningový systém, v ktorom nájdu všetky študijné materiály, termíny, prezentácie a rovnako aj diskusné fóra.

European School of Business and Management ako jedna z mála na trhu ponúka študentom štúdium MBA až v 19 MBA špecializáciách.Na výber je naozaj široká ponuka všeobecnejších programov ako Leadership a soft skills, Management obchodu či Poisťovníctvo až po úzko zamerané progamy ako napríklad Športový management, Manažérska psychológia alebo Management gastronómie a hotelierstva.

Štúdium MBA na rozdiel od napríklad vysokoškolského štúdia prináša so sebou množstvo výhod. Prvou a tou najdôležitejšou je, že titul MBA je doklad o vašich manažérskych zručnostiach a pri pohovoroch vďaka nemu získate okamžitú konkurenčnú výhodu. Podstatným faktom je, že absolventi MBA štúdia na ESBM sú vynikajúco platení, pracujú na najvyšších priečkach rôznych medzinárodných firiem. Samozrejme spomenúť treba aj to, že štúdium MBA vám prinesie množstvo nových kontaktov, rozvoj praktických zručností a v neposlednom rade sebarozvoj.

Chcete naštartovať svoju kariéru smerom vpred a už nikdy nepočuť od personalistov zamietavú odpoveď? Navštívte stránky našej školy a podajte si úplne zdarma svoju prihlášku k štúdiu MBA.