Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, 20.02.2019, 15:18

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave aj nasledujúci akademický rok 2019/2020 otvára nový ročník programu MBA pre manažérov. Viac informácií na www.mbaslovakia.sk


Firma Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. TOP manažment samosprávy 2019 (Bratislava)
30.5 - 31.5.2019
349 €
2. TOP zručnosti budúcnosti (Slovensko)
6.6 - 20.6.2019
298,80 €
3. Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské minimum (Bratislava)
13.9.2019 - 13.7.2020
90 €
4. Riadenie financií domácností (Bratislava)
16.9.2019 - 16.7.2020
90 €
5. Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a… (Bratislava)
23.9 - 25.11.2019
250 €
6. OBCHODNÉ ROKOVANIA V INTERKULTÚRNOM PROSTREDÍ V ANGLICKOM JAZYKU (Bratislava)
23.9.2019 - 21.2.2020
90 €
7. Jazyk R v aktuárskych analýzach (Bratislava)
22.10 - 10.12.2019
358,80 €
8. Odborné minimum pre znalcov - Osobitné vzdelávanie - kurz (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
230 €
9. ŠPECIALIZOVANÉ MODULÁRNE VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV - Výkon kontroly… (Bratislava)
otvára sa ročne
455 €
10. Príprava na prijímaciu skúšku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z… (Bratislava)
otvára sa ročne
40 €
11. Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu -… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
455 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Štúdiá na VŠ

1. Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium
externé, kvalifikačne  (Bratislava)
2. MBA štúdium - v anglickom jazyku
diaľkové, MBA  (Bratislava)
3. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
externé,  (Bratislava)