Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, 15.11.2018, 11:44

ŠTUDUJTE S NAMI PROGRAM MBA!

V spolupráci s Franklin University pre Vás otvárame špičkový manažérsky program MBA. V angličtine absolvujete 9 modulov počas 17 mesiacov. Viesť Vás budú skúsení lektori z Franklin University aj lektori zo Slovenska so silným manažérskym zázemím.

Prečo ísť k nám? Tu je 7 dôvodov prečo povedať áno:

- silné partnerstvo EUBA a Franklin University, Columbus, Ohio

- program je akreditovaný IACBE

- prístup študenta ku všetkým študijným materiálom Franklin University prostredníctvom online konta (e- mail, knižnica, diskusie)

- program MBA na Franklin University absolvuje každoročne približne 300 študentov

- získate diplom z uznávanej americkej univerzity

- výučbu zabezpečujú vynikajúci odborníci z Franklin University a EU v Bratislave s manažérskym backgroundom

- možnosť absolvovať ktorýkoľvek modul študijného programu na Franklin University v USA a získať tak jedinečné skúsenosti zo štúdia v zámorí

Neváhajte a urobte ďalší krok vo svojej kariére! Prihláste sa už dnes! Nový ročník otvárame 7.1.2019.

Viac na https://mbaslovakia.sk/prihlaska


Firma Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. TOP manažment samosprávy 2019 (Bratislava)
20.6 - 21.6.2019
349 €
2. Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské minimum (Bratislava)
13.9.2019 - 13.7.2020
90 €
3. Riadenie financií domácností (Bratislava)
16.9.2019 - 16.7.2020
90 €
4. Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a… (Bratislava)
23.9 - 25.11.2019
250 €
5. OBCHODNÉ ROKOVANIA V INTERKULTÚRNOM PROSTREDÍ V ANGLICKOM JAZYKU (Bratislava)
23.9.2019 - 21.2.2020
90 €
6. Jazyk R v aktuárskych analýzach (Bratislava)
22.10 - 10.12.2019
358,80 €
7. Odborné minimum pre znalcov - Osobitné vzdelávanie - kurz (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
230 €
8. Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe (Bratislava)
otvára sa ročne
455 €
9. Príprava na prijímaciu skúšku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z… (Bratislava)
otvára sa ročne
40 €
10. Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu -… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
455 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Štúdiá na VŠ

1. Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium
externé, kvalifikačne  (Bratislava)
2. MBA štúdium - v anglickom jazyku
diaľkové, MBA  (Bratislava)
3. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
externé,  (Bratislava)