Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, 16.05.2018, 13:18

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave Vám ponúka v akademickom roku 2018/2019 štúdium v odboroch: - Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie - Ekonómia pre každého - Medzinárodný cestovný ruch a klient - Kúpeľníctvo a wellness - Marketing a obchod ako ich nepoznáte Štúdium je organizované v rámci Univerzity tretieho veku (UTV) - záujmové štúdium pre osoby od 45 rokov veku, v pracovnom pomere, alebo pre nepracujúce osoby – poberateľov dôchodku, resp. dávok sociálneho zabezpečenia. Cieľom štúdia je poskytnúť nové poznatky a praktické informácie so zameraním na rozvoj osobnosti účastníkov, uspokojenie ich osobných záujmov a na podporu aktívneho života v staršom veku. Organizácia štúdia: v rámci jedného akademického roka (október 2018 – máj 2019) sa koná 14 sústredení v celkovom rozsahu 42 vyučovacích hodín. Cena za štúdium nie je určená na komerčnej báze. Celé štúdium je finančne podporované Ekonomickou univerzitou v Bratislave v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti Prihláste sa do 30.5.2018 a získajte zľavu 20% z účastníckeho poplatku! Kontakt a informácie: Mgr. Jarolím Hraško Tel.: 02/6729 5165, 0911 695 747, e-mail: jarolim.hrasko@euba.sk Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava www.euba.sk Tešíme sa na Vás

https://euba.sk/aktivity-a-media/univerzita-tretieho-veku


Firma Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Odborné minimum pre znalcov - Osobitné vzdelávanie - kurz (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
230 €
2. Príprava na prijímaciu skúšku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z… (Bratislava)
otvára sa ročne
40 €
3. Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
250 €
4. OBCHODNÉ ROKOVANIA V INTERKULTÚRNOM PROSTREDÍ V ANGLICKOM JAZYKU (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
90 €
5. Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu -… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
455 €
6. TOP zručnosti budúcnosti (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
298,80 €
7. Jazyk R v aktuárskych analýzach (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
358,80 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Štúdiá na VŠ

1. Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium
externé, kvalifikačne  (Bratislava)
2. MBA štúdium - v anglickom jazyku
diaľkové, MBA  (Bratislava)
3. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
externé,  (Bratislava)