Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 ANTEA CONSULTING S.R.O., 25.04.2018, 11:03

V súčasnosti si už firmy nevyberajú ľudí, ale ľudia si vyberajú firmy. Ako teda získať a udržať v tíme talentovaných a angažovaných ľudí? To je úloha lídrov 21. storočia. Tí najtalentovanejší ľudia totiž nechcú pracovať pre manažérov, ktorí ich preťažujú, nezaujímajú sa o nich a nerozvíjajú ich potenciál. Talentovaní zamestnanci chcú pracovať pre lídrov, ktorí hľadajú na ľuďoch to najlepšie a dokážu odomknúť ich potenciál.

A o tom je pozitívny leadership. Jan Mühlfeit, globálny kouč a mentor poukazuje na 4 najčastejšie chyby lídrov, kvôli ktorým nedokážu odomknúť ľudský potenciál. Ako sa týmto chybám vyhnúť, sa dozviete osobne od Jana Mühlfeita v rámci VIP Leadership programu. A teraz sa pozrime bližšie na 4 chyby, ktoré robia často lídri pri vedení ľudí:

Prečo sa lídrom nedarí odomknúť ľudský potenciál?

1. ZAMERIAVAJÚ SA NA SLABÉ STRÁNKY

Dobrý líder chápe, že každý človek prišiel na svet ako originál. Každý z nás je iný a každý má iný potenciál, iné talenty, silné a slabé stránky. Starý prístup k leadershipu sa zameriaval na hľadanie slabých stránok ľudí a na ich „nápravu“. Rozvojové plány vo firmách sa aj dnes tvoria na základe toho, čo zamestnancom nejde a to majú rozvíjať. Podobne to funguje aj inde v spoločnosti. Keď dieťa donesie zo školy jednotku z matematiky, dvojku zo slovenčiny a trojku z dejepisu, pošleme ho učiť sa dejepis. Je to správne? Náš školský systém stále nepochopil, že keď má dieťa talent na matematiku, historik z neho nikdy nebude. A rovnako to platí aj pre zamestnancov. Úspešní lídri stavajú na silných stránkach, tí menej úspešní sa snažia opravovať slabé stránky. Zo slabej stránky ale nikdy silnú stránku neurobíte... Na slabých stránkach treba pracovať do takej miery, aby nás neobmedzovali v raste. Pozitívny líder maximálne využíva silné stránky seba aj iných a slabé stránky kompenzuje ostatnými členmi tímu. Tým zvyšuje angažovanosť, výkonnosť a spokojnosť ľudí v tíme. Každý robí to, čo ho baví a čo mu ide prirodzene dobre a tím ako celok dosahuje výnimočné výsledky. Na to, aby líder dokázal pracovať so silnými stránkami ostatných, musí najskôr odhaliť svoj vlastný potenciál a svoje silné a slabé stránky. Na objavenie silných a slabých stránok a talentov existujú rôzne prístupy a nástroje osobného hodnotenia, ako napríklad osobnostná typológia DiSC, Gallup StrengthsFinder a ďalšie. Skrátka platí, že keď človek robí to, čo ho baví a na čo má talent, robí to s radosťou, je angažovaný a nikto ho nemusí kontrolovať.

2. NEMAJÚ SVOJ „SEN“

Tí najúspešnejší lídri sa vyznačujú tým, že majú svoj „sen“ - víziu, za ktorou idú. Robia to, čo ich baví a napĺňa, čo má vyšší zmysel a užitočnosť aj pre iných. Hovoríme o poslaní – prečo robíme to, čo robíme. Každý líder potrebuje poznať svoje osobné poslanie, víziu a osobné hodnoty a tieto potom zladiť s víziou a poslaním firmy. Keď má líder jasne definované svoje „prečo“, dokáže ním inšpirovať aj iných. V dnešnej dobe nastupujúcej Miléniovej generácie si firmy čím ďalej, tým viac uvedomujú, že vízia a hodnoty sú významným kritériom angažovanosti a spokojnosti zamestnancov. Talentovaní ľudia už nebudú pracovať iba pre mzdu. Nepomôžu ani finančné a nefinančné benefity a príjemné pracovné prostredie. Najmä mladší a talentovaní ľudia potrebujú vidieť zmysel svojej práce, potrebujú byť svetu prínosom a to je pre nich hlavným hnacím motorom a motivačným faktorom. A toto im môže poskytnúť iba VIP leader, ktorý im pôjde príkladom. Kultúra, poslanie a hodnota firmy sa totiž odvíjajú od vízie, poslania a hodnôt jej lídra. Aký líder, taká firma. Úspešnej firme 21. storočia už nebude stačiť mať poslanie a hodnoty vyvesené na stenách zasadačky. Úspešná firma musí týmito hodnotami žiť a každý zamestnanec sa s nimi musí stotožniť. A dobrý líder by mal ísť príkladom. Budovanie pevnej firemnej kultúry postavenej na silných hodnotách, poslaní a vízii je úlohou každého novodobého lídra. Je to výzva, ktorú zvládnu iba tí pripravení a tí, ktorí sú ochotní na sebe pracovať.

3. SNAŽIA SA RIADIŤ SVOJ ČAS, NIE ENERGIU

Každý z nás má denne k dispozícii 24 hodín. Nezáleží na tom, či je to manažér, prezident alebo predavač. A je iba na každom z nás, čo za tých 24 hodín stihneme. Svetové trendy v oblasti leadershipu preto naznačujú, že lídri by nemali riadiť iba čas seba a iných, ale aj energiu. Už Albert Einstein povedal: „Všetko okolo nás je energia, nič viac... To nie je filozofia, to je fyzika.“ Je potrebné si uvedomiť, že čas nie je obnoviteľný zdroj, napriek tomu energia áno. Žijeme v dobe, kde je na nás všetkých vyvíjaný extrémny tlak a musíme toho stihnúť oveľa viac ako v minulosti. Manažéri, ktorí sa zameriavajú iba na výsledky, termíny a nútia seba aj iných ísť nepretržite na plný plyn, vedú seba aj svoj tím do záhuby. Z krátkodobého hľadiska sa totiž dá fungovať na 120 percent, z dlhodobého hľadiska však nie. Syndrómy ako vyhorenie, stres, úzkosť, depresie a ďalšie ochorenia na seba nedajú dlho čakať. Podľa najnovších prieskumov už viac ako 50 percent ľudí zažíva na pracovisku pocit vyhorenia alebo úzkosti. Správny líder sa preto nesnaží iba dostať zo seba a svojich ľudí maximum, ale vedie seba aj iných k tomu, aby dokázali „vypnúť“ a pravidelne „dobíjať“ svoje baterky po fyzickej, emocionálnej, mentálnej aj spirituálnej stránke. V rámci VIP Leadership programu sa dozviete od Jana Mühlfeita aj od ďalších TOP trénerov, ako na to.

4. DÁVAJÚ PREDNOSŤ ÚSPECHU PRED ŠŤASTÍM

Odkedy pred dvadsiatimi rokmi položil Martin Seligman základy pozitívnej psychológie, na dopad pozitívneho prístupu na výsledky a správanie ľudí existuje aj mnoho vedeckých štúdií. Pozitívna psychológia sa zameriava na objavovanie silných stránok ľudí a podporu ich fungovania. Dokazuje, že nie „úspech prináša šťastie“, ale naopak „šťastie prináša úspech“. Zavádzaním pozitívnych praktík do vedenia firiem zameraných na sebauvedomenie, prácu s potenciálom, zmysel a radosť z práce, môžu VIP lídri docieliť „tvrdé výsledky“ pomocou „mäkkých praktík“ (soft skills), hovorí Jan Muhlfeit vo svojej knihe Pozitívny líder. Na základe výskumov majú totiž spokojní a šťastní zamestnanci priamy vplyv na úspešnosť a ziskovosť firiem. Podľa prieskumu z roku 2012 uverejnenom v Harvard Business Review priniesli výsledky pozitívneho prístupu o 31 percent vyššiu produktivitu práce, o 37 percent vyššiu úroveň predaja či trojnásobnú úroveň kreativity.

To, že pozitívni ľudia majú pozitívny vplyv na ostatných, asi nie je žiadne tajomstvo. Líder, ktorý hľadá pozitíva a podobnosti, podporuje, motivuje a inšpiruje ostatných, je určite úspešnejší a obľúbenejší ako ten, ktorý prikazuje, hľadá chyby a všetko kritizuje. Ako sa stať pozitívnym lídrom, sa dozviete na seminári Pozitívny leadership.

AUTOR:

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

trénerka a koučka v oblasti soft skills a leadershipu

www.anteaconsulting.sk


Firma ANTEA CONSULTING S.R.O. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. 7 ZÁSAD EFEKTÍVNEHO TIME MANAGEMENTU (poldenný intenzívny tréning) ()
18.10.2018
118 €
2. AKO SPOZNAŤ SILNÉ STRÁNKY SEBA A INÝCH ()
25.10.2018
198 €
3. OSOBNOSTNÁ TYPOLÓGIA DISC (osobnostný profil + seminár) ()
25.10.2018
198 €
4. PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI LÍDROV (celodenný intenzívny tréning) ()
13.11.2018
158 €
5. KONFLIKT MANAŽMENT A ZVLÁDANIE NÁMIETOK (celodenný intenzívny tréning) ()
20.11.2018
158 €
6. STRES MANAŽMENT (celodenný intenzívny tréning) ()
4.12.2018
158 €
7. AKO NAPÍSAŤ PÚTAVÝ MARKETINGOVÝ TEXT (poldenný intenzívny tréning) ()
otvára sa podľa záujmu
118 €
8. LEADERSHIP 21. STOROČIA so Zoltánom Demjánom - top slovenským koučom … ()
otvára sa podľa záujmu
980 €
9. VIP LEADERSHIP PROGRAM (top slovenskí a zahraniční tréneri exkluzívne… ()
otvára sa podľa záujmu
980 €
10. KOUČING A MENTORING (celodenný intenzívny tréning) ()
otvára sa podľa záujmu
118 €
11. RESULTS KOUČING (celodenný intenzívny tréning) ()
otvára sa podľa záujmu
158 €
12. INŠPIRATÍVNY LEADERSHIP so Sukhim Wahiwala, britským mentorom a… ()
otvára sa podľa záujmu
980 €
13. POZITÍVNY LEADERSHIP s Janom Mühlfeitom, bývalým prezidentom… ()
otvára sa podľa záujmu
980 €
14. VEDOMÝ LEADERSHIP s Markom Dzirasom (Leadership program pre vyšší a… ()
otvára sa podľa záujmu
980 €
15. NAJEFEKTÍVNEJŠIE PREDAJNÉ TECHNIKY s Robertom Breadonom ()
otvára sa podľa záujmu
158 €
16. NLP (NEURO-LINGVISTICKÉ PROGRAMOVANIE) V BIZNISE ()
otvára sa podľa záujmu
158 €

Kurzy na mieru

1. 7 ZÁSAD EFEKTÍVNEHO TIME MANAGEMENTU (poldenný intenzívny tréning) ()
odporúčaný rozsah 3 hodiny
2. AKO NAPÍSAŤ PÚTAVÝ MARKETINGOVÝ TEXT (poldenný intenzívny tréning) ()
odporúčaný rozsah 3 dni
3. AKO SPOZNAŤ SILNÉ STRÁNKY SEBA A INÝCH ()
odporúčaný rozsah 1 deň
4. INŠPIRATÍVNY LEADERSHIP so Sukhim Wahiwala, britským mentorom a… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
5. KONFLIKT MANAŽMENT A ZVLÁDANIE NÁMIETOK (celodenný intenzívny tréning) ()
odporúčaný rozsah 7 hodín
6. KOUČING A MENTORING (celodenný intenzívny tréning) ()
odporúčaný rozsah 1 deň
7. LEADERSHIP 21. STOROČIA so Zoltánom Demjánom - top slovenským koučom … ()
odporúčaný rozsah 2 dni
8. NAJEFEKTÍVNEJŠIE PREDAJNÉ TECHNIKY s Robertom Breadonom ()
odporúčaný rozsah 1 deň
9. NLP (NEURO-LINGVISTICKÉ PROGRAMOVANIE) V BIZNISE ()
odporúčaný rozsah 1 deň
10. OSOBNOSTNÁ TYPOLÓGIA DISC (osobnostný profil + seminár) ()
odporúčaný rozsah 1 deň
11. POZITÍVNY LEADERSHIP s Janom Mühlfeitom, bývalým prezidentom… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
12. PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI LÍDROV (celodenný intenzívny tréning) ()
odporúčaný rozsah 7 hodín
13. RESULTS KOUČING (celodenný intenzívny tréning) ()
odporúčaný rozsah 1 deň
14. STRES MANAŽMENT (celodenný intenzívny tréning) ()
odporúčaný rozsah 7 hodín
15. VEDOMÝ LEADERSHIP s Markom Dzirasom (Leadership program pre vyšší a… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
16. VIP LEADERSHIP PROGRAM (top slovenskí a zahraniční tréneri exkluzívne… ()
odporúčaný rozsah 8 dní

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.