Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 IPA Slovakia, s.r.o. , 05.04.2018, 10:11

Pri príprave 2. ročníka Fóra kvality sme sa rozhodli rozvinúť aspekt kvality o niečo širšie, ako ponúka pohľad len priemyselného podniku. S kvalitou sa stretávame v našom každodennom živote oveľa častejšie ako sa môže na prvý pohľad zdať. Konferencia vám nedá vedecký návod ako by to mohlo fungovať, ale reálnu skúsenosť, ako to funguje.

Praktické tipy z priemyselných podnikov

V prvom bloku prednáškovej časti chceme venovať priestor na odovzdanie skúseností s riadením a optimalizáciou kvality v priemyselných podnikoch. Toto odvetvie je doslova presiaknuté požiadavkami rôznych certifikačných kritérií a preto chceme dať účastníkom praktické tipy ako prejsť certifikáciou spôsobom, ktorý ich príliš neotrávi a zároveň dá návod ako sa vyhnúť chybám, ktorými si viaceré firmy pri tomto procese prešli. Tipy odovzdá účastníkom Štefan Proň, konateľ spoločnosti Q-System.

V rámci tohto priemyselného bloku odznie tiež pohľad manažéra pre riadenie ľudských zdrojov Ivana Nemetha zo SMZ, a.s. Jelšava, ktorý naznačí východiská pre zapájanie a výber ľudí do projektov riadenia kvality.

Z moderného závodu v rámci automotive odvetvia predstaví skúsenosti uplynulých troch rokov pri postupe budovania a implementácie konceptu Six Sigma, tréningoch a rozvoji Six Sigma špecialistov a výsledkoch ich projektovej práce Vladimír Kollár, Boge Elastmetall Slovakia.Ako predvýrobné fázy rozhodujú o kvalite

Fakt, že o kvalite produktu sa rozhoduje už v jeho predvýrobnej fáze zdôrazní prednáška pomerne mladej, ale úspešnej nemeckej spoločnosti SENSODRIVE z Mníchova, ktorá sa zaoberá vývojom mechatronických produktov, pričom čelí pri vývoji výzvam ako zvládnuť komplexitu, stúpajúcu interdisciplinaritu pri zachovaní vysokej spoľahlivosti a bezpečnosti.

Kvalita a optimálne náklady v bankovníctve

Svojou cestou zabezpečovania kvality ponúkaných produktov a služieb pri vynakladaní optimálnych nákladov v bankovníctve, i to prečo je to pre klientov banky i banku samotnú dôležité nás inšpiruje jedna z najúspešnejších a najinovatívnejších bánk Slovenska – spoločnosť Tatra Banka.Kvalita a ľudské zdravie

Na záver prednáškového bloku odznie príspevok, ktorý zaujme bezpochyby každého prítomného, pretože sa dotkne faktorov kvality ľudského zdravia z perspektívy medicíny.

Nechceme, aby naši hostia boli len v polohe počúvajúceho účastníka, preto druhý deň bude pokračovať moderovanou diskusiou prednášajúcich hostí a všetkých účastníkov. Diskutovať budeme všetko to, čo konkrétnych účastníkov vo väzbe na kvalitu zaujíma a tiež to, čo odznelo v rámci prednášok a je širší záujem to ďalej hlbšie analyzovať.

Baťovci - stále živí odkaz histórie

Na úvod panelovej diskusie sme zaradili veríme, že veľmi inšpiratívny moderovaný blok pod názvom „Baťovci - stále živí odkaz histórie.“ O svoje neoceniteľne životné i pracovné skúsenosti z prostredia dobových Baťových závodov a vtedajšieho riadenia kvality sa s nami podelia členovia klubu ABŠ (Absolventu Baťovy školy práce). Klub vznikol už pred 80. rokmi a stále združuje ľudí, ktorí zdieľajú a podporujú rovnaké hodnoty ako Tomáš Baťa, pričom mnohí na vlastnej koži túto skúsenosť zažili.

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na 2. ročník Fóra kvality, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. a 30. 5. 2018v priestoroch hotela Holiday Inn Žilina. Veríme, že konferencia bude pre všetkých prínosom a spoločne dokážeme zdieľať odborné znalosti a osobné praktické skúsenosti. Celý program nájdete na www.forumkvality.sk.


Firma IPA Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Porozumenie princípom štíhlej výroby (Žilina)
26.4.2018
192 €
2. Lean Expert (Žilina)
26.4.2018
2 376 €
3. Deň priemyselných inžinierov (Martin)
26.4 - 27.4.2018
358,80 €
4. Systematické odstraňovanie plytvania z procesov (Žilina)
27.4.2018
192 €
5. Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S (Žilina)
2.5.2018
174 €
6. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu (Žilina)
9.5.2018
192 €
7. Časové štúdie (Žilina)
10.5.2018
384 €
8. Expert normovač (Žilina)
10.5 - 11.5.2018
1 920 €
9. TPM Expert (Žilina)
14.5 - 22.6.2018
1 296 €
10. Logistik Expert (Žilina)
15.5 - 16.5.2018
2 268 €
11. Optimalizácia logistických systémov (Žilina)
15.5 - 16.5.2018
384 €
12. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
15.5 - 17.5.2018
1 188 €
13. LPA audity a audity procesov s exkurziou v Boge Elastmetall Slovakia… (Žilina)
17.5.2018
174 €
14. Metódy vopred určených časov – MTM/UAS (Žilina)
22.5 - 24.5.2018
522 €
15. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
4.6.2018
174 €
16. Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED (Žilina)
11.6.2018
174 €
17. Lean a Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné… (Žilina)
12.6 - 13.6.2018
384 €
18. Robotika pre stredné a malé firmy (Žilina)
14.6.2018
192 €
19. Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST) (Žilina)
18.6 - 19.6.2018
384 €
20. APQP (Advanced Product Quality Planning) (Žilina)
18.6.2018
174 €
21. PPAP (Production Part Approval Process) (Žilina)
19.6.2018
174 €
22. Porozumenie princípom štíhlej výroby (Žilina)
5.11.2018
192 €
23. Benchmarkový audit (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
1 320 €
24. Líder expert pre majstrov (Žilina)
otvára sa polročne
960 €
25. Choroby z povolania a znižovanie ergonomickej záťaže (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
192 €
26. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi (Stupava)
otvára sa polročne
384 €
27. Základy štíhlej logistiky (Žilina)
otvára sa polročne
192 €
28. Sila zjednodušovania (Žilina)
otvára sa polročne
174 €
29. Digitálny svet a výrobné systémy budúcnosti (Bučany)
otvára sa podľa záujmu
384 €
30. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
otvára sa polročne
384 €
31. Logistik Expert (Žilina)
otvára sa ročne
2 268 €
32. Lean Six Sigma – Green Belt (Žilina)
otvára sa polročne
2 112 €
33. Tvorba systému údržby (Žilina)
otvára sa polročne
192 €
34. Úvod do logistiky (Žilina)
otvára sa ročne
384 €
35. FMEA a Global 8D (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
174 €
36. Škola majstrov vo výrobe (Žilina)
otvára sa ročne
3 480 €
37. Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a… (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
174 €
38. Deň majstrov (Gbeľany)
otvára sa polročne
238,80 €
39. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
otvára sa polročne
384 €
40. Implementácia štíhlej výroby v podniku (Žilina)
otvára sa polročne
192 €
41. Emocionálna inteligencia (Žilina)
otvára sa polročne
384 €
42. Implementácia štíhlej výroby v podniku (Žilina)
otvára sa polročne
192 €
43. DESIGN SPRINT (Vsetín)
otvára sa podľa záujmu
384 €
44. MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva (Přibyslav)
otvára sa ročne
7 200 €
45. Tréning trénerov (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
384 €
46. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
otvára sa polročne
384 €
47. Projektovanie logistických systémov (Žilina)
otvára sa ročne
384 €

Kurzy na mieru

1. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Choroby z povolania a znižovanie ergonomickej záťaže (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
3. DESIGN SPRINT (Vsetín)
odporúčaný rozsah 2 dni
4. Digitálny svet a výrobné systémy budúcnosti (Bučany)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Emocionálna inteligencia (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
6. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
odporúčaný rozsah 3 dni
7. Expert normovač (Žilina)
odporúčaný rozsah 10 dní
8. FMEA a Global 8D (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi (Stupava)
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Lean a Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné… (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Lean Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 13 dní
12. Lean Six Sigma – Green Belt (Žilina)
odporúčaný rozsah 11 dní
13. Líder Expert - vrcholový a stredný manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
14. Líder expert pre majstrov (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
15. Logistik Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 12 dní
16. Logistik Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 12 dní
17. LPA audity a audity procesov s exkurziou v Boge Elastmetall Slovakia… (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
21. Metódy vopred určených časov – MTM/UAS (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
22. Optimalizácia logistických systémov (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Robotika pre stredné a malé firmy (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
24. Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
25. Tréning trénerov (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
26. Tvorba systému údržby (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
27. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Štúdiá na VŠ

1. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA
externé, kvalifikačne  (Žilina)