Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 IPA Slovakia, s.r.o. , 05.04.2018, 10:11

Pri príprave 2. ročníka Fóra kvality sme sa rozhodli rozvinúť aspekt kvality o niečo širšie, ako ponúka pohľad len priemyselného podniku. S kvalitou sa stretávame v našom každodennom živote oveľa častejšie ako sa môže na prvý pohľad zdať. Konferencia vám nedá vedecký návod ako by to mohlo fungovať, ale reálnu skúsenosť, ako to funguje.

Praktické tipy z priemyselných podnikov

V prvom bloku prednáškovej časti chceme venovať priestor na odovzdanie skúseností s riadením a optimalizáciou kvality v priemyselných podnikoch. Toto odvetvie je doslova presiaknuté požiadavkami rôznych certifikačných kritérií a preto chceme dať účastníkom praktické tipy ako prejsť certifikáciou spôsobom, ktorý ich príliš neotrávi a zároveň dá návod ako sa vyhnúť chybám, ktorými si viaceré firmy pri tomto procese prešli. Tipy odovzdá účastníkom Štefan Proň, konateľ spoločnosti Q-System.

V rámci tohto priemyselného bloku odznie tiež pohľad manažéra pre riadenie ľudských zdrojov Ivana Nemetha zo SMZ, a.s. Jelšava, ktorý naznačí východiská pre zapájanie a výber ľudí do projektov riadenia kvality.

Z moderného závodu v rámci automotive odvetvia predstaví skúsenosti uplynulých troch rokov pri postupe budovania a implementácie konceptu Six Sigma, tréningoch a rozvoji Six Sigma špecialistov a výsledkoch ich projektovej práce Vladimír Kollár, Boge Elastmetall Slovakia.Ako predvýrobné fázy rozhodujú o kvalite

Fakt, že o kvalite produktu sa rozhoduje už v jeho predvýrobnej fáze zdôrazní prednáška pomerne mladej, ale úspešnej nemeckej spoločnosti SENSODRIVE z Mníchova, ktorá sa zaoberá vývojom mechatronických produktov, pričom čelí pri vývoji výzvam ako zvládnuť komplexitu, stúpajúcu interdisciplinaritu pri zachovaní vysokej spoľahlivosti a bezpečnosti.

Kvalita a optimálne náklady v bankovníctve

Svojou cestou zabezpečovania kvality ponúkaných produktov a služieb pri vynakladaní optimálnych nákladov v bankovníctve, i to prečo je to pre klientov banky i banku samotnú dôležité nás inšpiruje jedna z najúspešnejších a najinovatívnejších bánk Slovenska – spoločnosť Tatra Banka.Kvalita a ľudské zdravie

Na záver prednáškového bloku odznie príspevok, ktorý zaujme bezpochyby každého prítomného, pretože sa dotkne faktorov kvality ľudského zdravia z perspektívy medicíny.

Nechceme, aby naši hostia boli len v polohe počúvajúceho účastníka, preto druhý deň bude pokračovať moderovanou diskusiou prednášajúcich hostí a všetkých účastníkov. Diskutovať budeme všetko to, čo konkrétnych účastníkov vo väzbe na kvalitu zaujíma a tiež to, čo odznelo v rámci prednášok a je širší záujem to ďalej hlbšie analyzovať.

Baťovci - stále živí odkaz histórie

Na úvod panelovej diskusie sme zaradili veríme, že veľmi inšpiratívny moderovaný blok pod názvom „Baťovci - stále živí odkaz histórie.“ O svoje neoceniteľne životné i pracovné skúsenosti z prostredia dobových Baťových závodov a vtedajšieho riadenia kvality sa s nami podelia členovia klubu ABŠ (Absolventu Baťovy školy práce). Klub vznikol už pred 80. rokmi a stále združuje ľudí, ktorí zdieľajú a podporujú rovnaké hodnoty ako Tomáš Baťa, pričom mnohí na vlastnej koži túto skúsenosť zažili.

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na 2. ročník Fóra kvality, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. a 30. 5. 2018v priestoroch hotela Holiday Inn Žilina. Veríme, že konferencia bude pre všetkých prínosom a spoločne dokážeme zdieľať odborné znalosti a osobné praktické skúsenosti. Celý program nájdete na www.forumkvality.sk.


Firma IPA Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Obchod a marketing (Žilina)
29.1 - 30.1.2019
384 €
2. APQP - Advanced Product Quality Planning (Žilina)
31.1.2019
192 €
3. TPM Expert (Žilina)
4.2 - 13.3.2019
1 296 €
4. Lean Expert (Žilina)
12.2 - 13.2.2019
2 376 €
5. Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility (Žilina)
12.2 - 13.2.2019
384 €
6. Ergonómia a projektovanie pracovísk (Žilina)
21.2 - 22.2.2019
384 €
7. Systematický postup znižovania prácnosti (Žilina)
21.2 - 22.2.2019
384 €
8. Lean Six Sigma – Black Belt (Žilina)
11.3 - 15.9.2019
2 160 €
9. Fórum praktickej údržby (Trnava)
19.3 - 20.3.2019
540 €
10. Zavádzanie plynulého toku (Žilina)
20.3 - 21.3.2019
384 €
11. Systematický postup znižovania prácnosti (Žilina)
27.3 - 28.3.2019
384 €
12. Toyota KATA - Základný tréning (Žilina)
28.3 - 29.3.2019
384 €
13. Očakávajme neočakávané (Bratislava)
28.3.2019
576 €
14. Lean Expert (Žilina)
2.4 - 16.10.2019
2 376 €
15. Porozumenie princípom štíhlej výroby (Žilina)
2.4.2019
192 €
16. Systematické odstraňovanie plytvania z procesov (Žilina)
3.4.2019
192 €
17. FMEA a Global 8D (Žilina)
5.4.2019
174 €
18. Projektový manažment - efektívne riadenie projektov (Žilina)
9.4.2019
174 €
19. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
11.4 - 12.4.2019
384 €
20. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu (Žilina)
15.4.2019
192 €
21. Lean Six Sigma – Green Belt (Žilina)
16.4 - 28.11.2019
2 112 €
22. Optimalizácia logistických systémov (Žilina)
25.4 - 26.4.2019
384 €
23. Logistik Expert (Žilina)
25.4 - 27.11.2019
2 268 €
24. Manažér údržby - Expert (Žilina)
2.5 - 26.6.2019
1 152 €
25. Základy štíhlej logistiky (Žilina)
4.5.2019
192 €
26. Implementácia štíhlej výroby v podniku (Žilina)
15.5.2019
192 €
27. Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED (Žilina)
20.5.2019
174 €
28. Expert normovač (Žilina)
21.5 - 13.11.2019
1 920 €
29. Metodika tvorby pracovného systému (Žilina)
21.5 - 22.5.2019
384 €
30. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
4.6.2019
174 €
31. Sila zjednodušovania (Žilina)
5.6.2019
174 €
32. Odmeňovanie zamestnancov (Žilina)
11.6 - 12.6.2019
384 €
33. Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S (Žilina)
11.6.2019
174 €
34. Informačné systémy v logistike (Žilina)
13.6 - 14.6.2019
384 €
35. Časové štúdie (Žilina)
18.6 - 19.6.2019
384 €
36. Organizácia podniku (Žilina)
20.6 - 21.6.2019
384 €
37. Tréning recruiterov (Žilina)
25.6 - 26.6.2019
384 €
38. Podniková ekonomika (Žilina)
10.9 - 11.9.2019
384 €
39. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi (Žilina)
17.9 - 18.9.2019
384 €
40. Rozvoj ľudí (Žilina)
17.10 - 18.10.2019
384 €
41. Strategický manažment (Žilina)
21.11 - 22.11.2019
384 €
42. Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST) (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
384 €
43. Škola majstrov vo výrobe (Žilina)
otvára sa ročne
3 480 €
44. Štíhle pracovisko - zvýšenie spôsobilosti a produktivity (Žilina)
otvára sa polročne
384 €
45. Štandardizácia a vizualizácia v podnikoch služieb (Žilina)
otvára sa polročne
174 €
46. Kvalita v administratíve v nevýrobných oblastiach a službách (Žilina)
otvára sa polročne
174 €
47. Metodika DMAIC v nevýrobných oblastiach a službách (Žilina)
otvára sa polročne
870 €
48. LPA audity a audity procesov (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
174 €

Kurzy na mieru

1. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Expert normovač (Žilina)
odporúčaný rozsah 10 dní
3. FMEA a Global 8D (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Kvalita v administratíve v nevýrobných oblastiach a službách (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
6. Lean Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 13 dní
7. Lean Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 13 dní
8. Lean Six Sigma – Green Belt (Žilina)
odporúčaný rozsah 11 dní
9. Logistik Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 12 dní
10. LPA audity a audity procesov (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
11. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
12. Metodika DMAIC v nevýrobných oblastiach a službách (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
13. Metodika tvorby pracovného systému (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Optimalizácia logistických systémov (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Organizácia podniku (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Projektový manažment - efektívne riadenie projektov (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Rozvoj ľudí (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
19. Štandardizácia a vizualizácia v podnikoch služieb (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
20. Strategický manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
21. Toyota KATA - Základný tréning (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Tréning recruiterov (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Štúdiá na VŠ

1. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA
externé, kvalifikačne  (Žilina)