Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Metrologické zabezpečenie analýzy plynov a nové trendy

Aké sú nevyhnutné požiadavky na správne meranie a akceptovateľné výsledky meraní v oblasti plynov a plynovej chromatografie ? Dňa 17. mája 2011 organizujú Slovenský metrologický ústav-Centrum chémia, Air Products a LECO sympózium v Slovenskom metrologickom ústave (SMU), v Bratislave. Sympózium je určené pre zamestnancov laboratórií s chemickým zameraním, najmä na analýzu plynov a využitie plynovej chromatografie s poplatkom 15 EUR. Bližšie informácie na www.smu.sk kontakt: RNDr. Eleonóra…

 Slovenský metrologický ústav, 30.03.2011, 13:46

DevelopIT – [ajty:] konferencia pre teba

8.-9. Apríla 2011 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií uskutoční tretí ročník IT konferencie s názvom DevelopIT. Počas dvoch dní sa môžu delegáti tešiť na zaujímavý program – prípadové štúdie, work shopy a prednášky o novinkách a trendoch z oblasti informačných technológií a motivačných rečníkov. Medzi našich partnerov patria spoločnosti ako DELL, Accenture alebo Microsoft. Vďaka týmto firmám si budú môcť študenti overiť svoje teoretické vedomosti zo školy v praxi. Cenou pre…

 , 18.03.2011, 14:17

EMAS – cesta ako budovať firemný imidž

Environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľný manažérsky nástroj vytvorený Európskou úniou, ktorý umožňuje organizáciám zlepšovať svoje environmentálne správanie a využívať profit, ktorý plynie zo zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Uchádzať sa o zapísanie do registra EMAS môžu všetky štátne a súkromné organizácie. Byť v schéme EMAS znamená byť zodpovedný a excelentný. Požiadavky na EMAS upravuje nariadenie (ES) č. 1221/2009, ktorého jadrom je norma ISO 14001. Dá sa…

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 01.03.2011, 11:06

Investovať do implementácie manažérskych systémov?

Práve v čase krízy, keď sme svedkami stagnácie trhov na lokálnej aj medzinárodnej úrovni, je čas sa zamyslieť a prehodnotiť situáciu a nastavenie firemných procesov. Teraz je to správne obdobie urobiť firmu výkonnejšou, efektívnejšou, konkurencieschopnejšou a zároveň odolnejšou aj voči možným budúcim krízam. Čo znamená zaviesť manažérsky systém v organizácii Implementácia akéhokoľvek systému manažérstva podľa ISO normy prináša pre organizáciu viacero konkurenčných výhod a tým otvára pre…

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 15.02.2011, 14:59

Budovania národných kapacít v Uzbekistane nitrianskou firmou

Nitra, 16.12.2010 – Projekt budovania národných kapacít v oblasti implementácie systémov environmentálneho manažérstva (ďalej EMS) a manažérstva systému bezpečnosti potravín (ďalej FSMS) v Uzbekistane podporil rozvoj myšlienok celosvetovo uznávaných „high level“ (vysoko úrovňových) prístupov v oblasti riadenia rizík. Nitrianska spoločnosť ASTRAIA® Certification, s.r.o. (ďalej ASTRAIA) ako doposiaľ jediný slovenský subjekt akreditovaný na výkon environmentálneho overovania v rámci schémy EÚ…

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 21.01.2011, 9:37

Výnimočné štúdium pre výnimočných ľudí

Je okolo nás množstvo kníh a „najlepších praktík” a je veľmi ťažké orientovať sa v nich a vybrať si správne metódy a postupy. Nestačí mať informácie, treba rozvíjať znalosti, teda schopnosť premeniť naučené na konkrétnu akciu s jasne definovaným výsledkom. Spoločnosť IPA Slovakia dokázala v posledných desiatich rokoch prepojiť elitných praktikov a učiteľov, ktorí majú skúsenosti z množstva podnikov a hovoria o veciach, ktoré robili a nie o veciach, ktoré iba čítali. Master štúdium…

 IPA Slovakia, s.r.o. , 03.01.2011, 11:45

Poprvé byly uděleny Národní ceny za absolventské práce z oblasti řízení lidí v ČR

Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ) spolu s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) a s Edumenu.cz poprvé v historii ocenila Národní cenou dvě absolventské práce z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Stalo se tak v Praze 25. listopadu v prostorách Nadace ABF na konferenci „Efektivní vzdělávání pro trh práce“. Porota vybrala ze zúčastněných deseti prací dvě nejlepší. Národní cenu za bakalářskou práci na téma „Zavádění kompetenčního modelu pro operátorské…

 Education, s.r.o., 26.11.2010, 20:03

E-learningový kurz o vybraných témach EÚ

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia odráža len názory autora a Komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek využitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté. E-learningový kurz o vybraných témach EÚ Od 1.mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie. Vstup do EÚ znamenal mnoho zmien pre fungovanie krajiny, priniesol nové záväzky a nové možnosti. SR sa zaviazala uplatňovať právo a dodržiavať princípy EÚ na svojom území, pričom sa plne zúčastňuje…

 Academia Istropolitana Nova, 27.10.2010, 11:53

AGENTÚRA APOLLO a Účtovné závierky

AGENTÚRA APOLLO si Vás dovoľuje pozvať na rôzne zaujímavé semináre ako napríklad Účtovná závierka alebo Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.Výborní prednášajúci v tejto oblasti Vás zahrnú mnohými vzácnymi informáciami, ktoré Vám pomôžu pri zostavovaní daňového priznania. Akákoľvek novela týkajúca sa prednášanej oblasti je automaticky zahrnutá do obsahu seminára. Samozrejme, je tu priestor aj na Vaše otázky s praktickým a odborným výkladom. Neváhajte a navštívte našu stránku www…

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:33

AGENTÚRA APOLLO a Novela Zákona o DPH

AGENTÚRA APOLLO poskytuje klientom raz do mesiaca semináre zamerané na DPH a Daň z príjmov právnických osôb. V prípade, že je schválená novela Zákona, je jej obsah automaticky zahrnutý do obsahu prednášky. Každý náš seminár je spojený s bohatou diskusiou, kde každý účastník nájde priestor na rozdiskutovanie svojich otázok týkajúcich sa prednášanej témy. Semináre sa konajú v Bratislave, v čase od 9.00hod – 14.30hod, s prestávkou na občerstvenie o 10.30hod Stále aktualizovanú ponuku našich…

 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., 25.10.2010, 9:33