Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Řízení projektu podle PRINCE2 s HPE

Řídíte projekt nebo se na jeho řízení spolupodílíte? Pak jistě chcete dosáhnout stanovených cílů co nejefektivněji, v plánovaném čase, s vymezenými náklady a zdroji a vyvarovat se možných chyb či rizik. Projekty jsou různé, liší se obsahem, rozsahem i obtížností a podle toho vyžadují odpovídající přístup, metody i nástroje řízení. Postupy při řešení problémů v jednotlivých fázích projektu jsou popsány v metodikách projektového řízení. Jakou metodiku využít, abyste při řízení projektu uspěli?…

 HEWLETT-PACKARD, s.r.o., 19.01.2017, 9:35

ZÍSKANIE ODPOVEDÍ NA OTÁZKY Z DÁT

Položme si jednoduchú otázku: V ktorej oblasti na Slovensku bola v 1. kvartáli roku 2013 najväčšia kriminalita? Bez relevantných dát by sme mohli len hádať prípadne sa domnievať na základe nám známych skutočností z predchádzajúcich rokov. Ak však chceme byť korektný, pozrieme sa na zverejnené zistené počty trestných činov na Slovensku v 1. kvartáli roku 2013 (http://ekonomika.sme.sk/c/6791432/pozrite-si-aka-bola-kriminalita-vo-vasom-okoli.html). Zistili by sme, že najväčší počet zistených…

 ACREA SR, spol. s r.o., 17.01.2017, 15:53

USA Study Tour 2017

Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Na juhu si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami, inde zase národné parky, kaňony, vodopády a samozrejme nemôžeme zabudnúť na čaro veľkých metropol, ktoré poznáte z filmov. Pre ľudí z priemyslu sú s Amerikou spojené veľké známe spoločnosti ako Ford, Harley Davidson, Google, Coca-Cola a viacero iných. Niektoré môžeme spoločne navštíviť za veľkou mlákou počas USA Study Tour, ktorú pre Vás pripravujeme v máji 2017.

 IPA Slovakia, s.r.o. , 09.01.2017, 16:30

Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti

Dôležitou súčasťou všetkých aktivít dnešných moderných spoločností je využívanie informačných a komunikačných technológií. S nárastom využívania informačných systémov narástla aj dôležitosť ochrany dát a informácií, ktoré tieto informačné systémy obsahujú. Ďalším dôležitým faktom je, že ukradnutie, zneužitie alebo strata dôležitých alebo dôverných informácií môže mať za následok pre organizáciu finančnú stratu, stratu konkurenčnej výhody alebo až trestno-právne dôsledky. Zavedením ISMS si organizácia zároveň vie splniť požiadavky Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a na neho nadväzujúceho zákona č. 307/2014 o protispoločenskej činnosti. Jednou z možností ako predísť problémom so stratou alebo únikom dôverných a citlivých informácii je systematicky riešiť a zvyšovať úroveň informačnej bezpečnosti pomocou zavedenia a certifikácie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Najviac vo svete využívaným štandardom pre certifikáciu tohto systém označovaného ako ISMS (Information Security Management System) je medzinárodne platná norma ISO/IEC 27001:2013.

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 02.01.2017, 13:02

5 tipov, ako prežiť sviatky v práci

Stáva sa to v mnohých profesiách – napriek tomu, že medzi sviatkami telefóny mlčia, do mailovej schránky prichádzajú len newslettre a kancelária zíva prázdnotou, niekto v práci byť musí. Pre istotu. Táto úloha zvyčajne pripadne nováčikom alebo single zamestnancom bez detí. Nestrácajte elán a využite tento čas naplno!

 Education, s.r.o., 20.12.2016, 9:58

CCSK - přední vzdělání v oblasti bezpečnosti cloudu

Mnoho organizací dnes využívá cloud computing. Od užívání softwaru i hardwaru prostřednictvím internetu v podobě služeb společnosti očekávají snížení nákladů, zvýšení efektivity, flexibility, kvality procesů a potenciálně větší bezpečnost. IT organizace ale zároveň připouštějí, že cloud přináší řadu otázek týkajících se bezpečnosti, integrity dat, dodržování předpisů a datové architektury, které je třeba řešit. Proto se zavádění cloudu stále setkává s určitou mírou nejistoty. Četné průzkumy ukazují, že mezi hlavní obavy z přechodu na cloud patří: 1) bezpečnost, 2) ztráta dat, 3) ztráta kontroly. Jinak řečeno podniky hledají ujištění, že využitím cloudu nevystaví své podnikání riziku.

 HEWLETT-PACKARD, s.r.o., 16.12.2016, 21:02

Bez kvalitnej analýzy dát sa v medicíne a zdravotníctve už nezaobídete

Vzhľadom k súčasnému trendu medicíny založenej na dôkazoch, sa štatistická analýza dát v oblasti medicíny a zdravotníctva stáva nielen nutnosťou ale aj samozrejmosťou. Veľký dôraz je kladený na korektné štatistické spracovanie výskumných štúdii od ich prípravy a plánovania až po vlastnú realizáciu a vyhodnotenie. Bez kvalitnej analýzy dát sa často neobídu nielen odborné články, príspevky na vedeckých konferenciách alebo dizertačné práce, ale ani diplomové alebo bakalárske práce.

 ACREA SR, spol. s r.o., 09.12.2016, 11:03

Zlievači, kuchári, grafici? Podporíme ich už v škole. Odborné vzdelanie garantuje zamestnateľnosť.

Z iniciatívy Európskej komisie vznikol projekt Európsky týždeň odborných zručností. Jeho úlohou je priblížiť a zatraktívniť odborné vzdelávanie v očiach mladých. Príležitosti sa chopili nielen školy a štátne inštitúcie, ale aj zamestnávatelia a organizácie z celej Európy. K dnešnému dňu je registrovaných viac ako 640 aktivít – seminárov, konferencií, dní otvorených dverí, súťaží.

 Education, s.r.o., 30.11.2016, 10:24