Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Čo sme zistili o posilňovaní kľúčových kompetencií dospelých na Slovensku

V rámci implementácie projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých v rokoch 2018-2020 sme sa venovali odporúčaniam na zefektívnenie verejnej politiky vzdelávania dospelých a posilneniu inštitucionálnych kapacity verejnej správy na národnej, ale predovšetkým na regionálnej úrovni.

 Academia Istropolitana Nova, 29.06.2020, 13:39

Emočné rovnice. Prečo nám mozog klame? Podvedomie diktuje naše nechcené…

V 90 % prípadoch meditácia a pozitívne myslenie nepomáhajú. Skôr iba pre nejakú oblasť. Čo je to, čo nám skutočne pomôže?

 Power Coaching s. r. o. , 08.06.2020, 17:14

Vzťahový koučing

Sme sociálne bytosti, ktoré ľudí nevyhnutne k životu potrebujú, inak začne naša psychika chátrať. Vzťahy je dôležité udržiavať z dôvodu našej psychickej krehkosti.

 Power Coaching s. r. o. , 25.05.2020, 15:47

Štúdium MBA vám prinesie viac, než možno čakáte

Dávate si vysoké ciele a usilujete sa o dobre platené manažérske miesto? Chcete prehĺbiť svoje doterajšie znalosti a zaradiť sa medzi elitu, o ktorú sa personalisti pobijú? V tom prípade sa začnite aktívne zaujímať o možnosti, ktoré vám prinesie štúdium programu Master of Business Administration alebo MBA. Manažérske vzdelanie je prestížne a záujem oň stúpa i u nás. Vďaka titulu MBA upevníte svoju pozíciu na trhu práce!

 European School of Business & Management SE, 18.05.2020, 17:03

Biznisové príležitosti po koronavíruse

Tento článok som sa rozhodol napísať preto, aby som si zachoval pozitívne myslenie v tej najťažšej možnej dobe. A možno dodal inšpiráciu a odvahu ostatným v mojom okolí. Nič iné nám ani neostáva… Situácia je vážna. A to nielen zo zdravotného pohľadu, ale aj ekonomicky. Slovensko je fakticky vo vojnovom stave a život sa zastavil. Všetci čakáme, čo sa bude diať. Či to naše zdravotníctvo zvládne, či sa podarí zastaviť šírenie nového koronavírusu a koľko celá táto situácia bude trvať.

 VISIBILITY s. r. o., 21.04.2020, 10:44

Najlepšia investícia je do kvalitného vzdelania

Premýšľate nad povýšením na manažérsku pozíciu alebo zvažujete zmenu zamestnania? Kvalitné vzdelanie je jedným z faktorov, ktorý môže pri výberovom konaní rozhodnúť o vašom (ne)úspechu. Akademické tituly sú dnes už pomerne bežnou záležitosťou a konkurencia uchádzačov o atraktívne pracovné pozície je vysoká. Výhodou oproti ostatným vám môže byť získanie profesijného titulu MBA (Master of Business Administration).

 Cambridge Business School s.r.o., 28.02.2020, 10:54

5 benefitov, ktoré prináša štúdium v zahraničí

Štúdium (nielen) cudzích jazykov v zahraničí môže byť pre študenta v akomkoľvek veku veľmi povznášajúcou skúsenosťou. V rámci jazykových pobytov či štúdia na zahraničnej univerzite má človek možnosť osvojiť si osobitosti danej krajiny a pôvaby jej kultúry. Pripravili sme zoznam dôvodov, prečo sa oplatí študovať v zahraničí.

 InterStudy, s.r.o., 17.02.2020, 15:25

Trendom v oblasti vzdelávania je posun od hard skills k soft skills

Z mojej praxe pozorujem, že firmy kladú čím ďalej, tým väčší dôraz na rozvoj soft skills svojich zamestnancov. Soft skills je však behom na dlhé trate, čo si niekedy manažéri neuvedomujú. Naučiť sa skutočne efektívne komunikovať, zvýšiť si EQ alebo stať sa dobrým lídrom jednoducho nejde za jeden deň. Preto budú podľa mňa trendom vo vzdelávaním na rok 2020 témy ako leadership, emocionálna inteligencia, stres manažment, osobnostná typológia, reziliencia, ale aj komunikácia .Aj keď záujem o klasické školenia efektívnej komunikácie ustúpil v posledných rokoch do úzadia, tento rok bude komunikácia vo vzdelávaní zažívať renesanciu. Nedostatok kvalitných ľudí na trhu práce totiž zvyšuje nároky na kvalitu komunikácie manažérov.

 ANTEA CONSULTING S.R.O., 03.02.2020, 15:55