Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Do škôl prichádza nový voliteľný predmet o zdravej výžive

Základné školy môžu v školskom roku 2020/2021 zaradiť do vyučovania voliteľný predmet zameraný na osvojenie si základných pravidiel zdravého a vyváženého stravovania detí. K voliteľnému predmetu Viem, čo zjem pre piate ročníky zverejnil Štátny pedagogický ústav vzdelávací štandard. Učebné materiály v rozsahu 30 vyučovacích hodín boli vytvorené komplexne pre potreby pedagógov a žiakov. Všetky sú školám k dispozícii zdarma.

 Education, s.r.o., 03.09.2020, 18:16

Smart Casual. Dress code, který neexistuje?

Je dost dobře možné, že pokud jste člověkem, kterého mají lidé okolo vás rádi, dostáváte pozvání na různé akce. Mám na mysli oborové konference, firemní eventy nebo také narozeniny blízkého příbuzného. Někdy to také jsou pozvání na golfové turnaje nebo vyhlášení výsledků série. Pozvánky samotné a jejich náležitosti nyní nechme stranou. Je více jak žádoucí, aby dal hostitel nebo organizátor všem zvaným vědět, jak si přeje, aby jeho hosté přišli oblečeni. Oděv totiž, jak známo, udává přímo úroveň…

 Education, s.r.o., 07.07.2020, 14:53

Vzťahový koučing

Sme sociálne bytosti, ktoré ľudí nevyhnutne k životu potrebujú, inak začne naša psychika chátrať. Vzťahy je dôležité udržiavať z dôvodu našej psychickej krehkosti.

 Power Coaching s. r. o. , 25.05.2020, 15:47

Štúdium MBA vám prinesie viac, než možno čakáte

Dávate si vysoké ciele a usilujete sa o dobre platené manažérske miesto? Chcete prehĺbiť svoje doterajšie znalosti a zaradiť sa medzi elitu, o ktorú sa personalisti pobijú? V tom prípade sa začnite aktívne zaujímať o možnosti, ktoré vám prinesie štúdium programu Master of Business Administration alebo MBA. Manažérske vzdelanie je prestížne a záujem oň stúpa i u nás. Vďaka titulu MBA upevníte svoju pozíciu na trhu práce!

 European School of Business & Management SE, 18.05.2020, 17:03

Biznisové príležitosti po koronavíruse

Tento článok som sa rozhodol napísať preto, aby som si zachoval pozitívne myslenie v tej najťažšej možnej dobe. A možno dodal inšpiráciu a odvahu ostatným v mojom okolí. Nič iné nám ani neostáva… Situácia je vážna. A to nielen zo zdravotného pohľadu, ale aj ekonomicky. Slovensko je fakticky vo vojnovom stave a život sa zastavil. Všetci čakáme, čo sa bude diať. Či to naše zdravotníctvo zvládne, či sa podarí zastaviť šírenie nového koronavírusu a koľko celá táto situácia bude trvať.

 VISIBILITY s. r. o., 21.04.2020, 10:44

Najlepšia investícia je do kvalitného vzdelania

Premýšľate nad povýšením na manažérsku pozíciu alebo zvažujete zmenu zamestnania? Kvalitné vzdelanie je jedným z faktorov, ktorý môže pri výberovom konaní rozhodnúť o vašom (ne)úspechu. Akademické tituly sú dnes už pomerne bežnou záležitosťou a konkurencia uchádzačov o atraktívne pracovné pozície je vysoká. Výhodou oproti ostatným vám môže byť získanie profesijného titulu MBA (Master of Business Administration).

 Cambridge Business School s.r.o., 28.02.2020, 10:54