Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Segmentácia zákazníkov

Segmentácia je mantrou súčasnosti. Chcú ju robiť všetci, robí ju väčšina, ale málo kto jej rozumie. Základná myšlienka je jasná, rozdeliť zákazníkov do vnútorne podobných skupín a k týmto skupinám pristupovať rôzne. Segmentáciu môžeme previesť aj bez sofistikovaných nástrojov na základe intuície a pocitov. Na strane druhej môžeme s výhodou využiť silné analytické a dataminingové nástroje. Pri súčasných objemoch dát je to často aj jediný možný spôsob.

 ACREA SR, spol. s r.o., 20.02.2017, 14:38

Prediktívna údržba (Predictive Maintenance)

Zlyhanie výrobného zariadenia je nepríjemnou záležitosťou. Či už sa jedná o dodatočné navýšenie nákladov na opravu, kompletnú výmenu či zastavenie prevádzky a celkové predraženie výrobného procesu. Navyše u niektorých typov zariadení nie sú náklady iba finančné, ale môže dochádzať k zraneniu alebo priamo ohrozeniu na živote.

 ACREA SR, spol. s r.o., 03.02.2017, 10:08

Štúdium MBA vám prinesie viac, než možno čakáte

Dávate si vysoké ciele a usilujete sa o dobre platené manažérske miesto? Chcete prehĺbiť svoje doterajšie znalosti a zaradiť sa medzi elitu, o ktorú sa personalisti pobijú? V tom prípade sa začnite aktívne zaujímať o možnosti, ktoré vám prinesie štúdium programu Master of Business Administration alebo MBA. Manažérske vzdelanie je prestížne a záujem oň stúpa i u nás. Vďaka titulu MBA upevníte svoju pozíciu na trhu práce!

 European School of Business & Management SE, 02.02.2017, 16:48

eDovoz školenie - automatizácia dovozu tovaru 15.2. v BA

C&D Services s.r.o. v rámci osvety pre odbornú verejnosť prináša ucelené informácie k problematike eDovozu už od novembra 2015 v spolupráci s našimi partnermi. Tradične v tejto aktivite pokračujeme a nadväzujeme na sériu odborných seminárov z prelomov rokov 2015/2016. Začíname 15.2.2017 v Bratislave. Tesne pred už povinným zavedením eDovozu v súlade so zmenou colných predpisov platných od 1.5.2016 a v súlade s prijatým časovým plánom. Vyžaduje si to prispôsobenie colných, logistických, účtovných postupov a systémov zo strany dodávateľov autorizovaného software, obchodníkov, dovozcov, logistických operátorov, colných deklarácii, výrobcov v priebehu krátkeho prechodného obdobia. Plné nasadenie v SR 1.2. - 1.9.2017.

 C&D Services s.r.o., 29.01.2017, 13:49

Túžite po kariérnom postupe, či vyššom plate? Študujte MBA

Už dávno neplatí, že by na vedúcich pozíciách vo firmách pôsobili iba muži. V mnohých svetových ako aj domácich korporáciách zastávajú pozície stredného a vrcholového managementu ženy a mnoho žien úspešne založilo a riadi vlastné podnikateľské projekty. Pokiaľ máte podobné ambície, uvažujte o štúdiu MBA. Získate prestížny titul, prehĺbite si svoje praktické zručnosti a zvýšite tak svoje šance na kariérny postup, či vyšší plat.

 Cambridge Business School s.r.o., 26.01.2017, 11:20

Řízení projektu podle PRINCE2 s HPE

Řídíte projekt nebo se na jeho řízení spolupodílíte? Pak jistě chcete dosáhnout stanovených cílů co nejefektivněji, v plánovaném čase, s vymezenými náklady a zdroji a vyvarovat se možných chyb či rizik. Projekty jsou různé, liší se obsahem, rozsahem i obtížností a podle toho vyžadují odpovídající přístup, metody i nástroje řízení. Postupy při řešení problémů v jednotlivých fázích projektu jsou popsány v metodikách projektového řízení. Jakou metodiku využít, abyste při řízení projektu uspěli? Mezi nejznámější a nejoblíbenější patří PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments).

 HEWLETT-PACKARD, s.r.o., 19.01.2017, 9:35

ZÍSKANIE ODPOVEDÍ NA OTÁZKY Z DÁT

Položme si jednoduchú otázku: V ktorej oblasti na Slovensku bola v 1. kvartáli roku 2013 najväčšia kriminalita? Bez relevantných dát by sme mohli len hádať prípadne sa domnievať na základe nám známych skutočností z predchádzajúcich rokov. Ak však chceme byť korektný, pozrieme sa na zverejnené zistené počty trestných činov na Slovensku v 1. kvartáli roku 2013 (http://ekonomika.sme.sk/c/6791432/pozrite-si-aka-bola-kriminalita-vo-vasom-okoli.html). Zistili by sme, že najväčší počet zistených trestných činov bol v územnom celku Košice (celé mesto) (v mape KE) tvorený okresmi Košice I až Košice IV.

 ACREA SR, spol. s r.o., 17.01.2017, 15:53

USA Study Tour 2017

Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Na juhu si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami, inde zase národné parky, kaňony, vodopády a samozrejme nemôžeme zabudnúť na čaro veľkých metropol, ktoré poznáte z filmov. Pre ľudí z priemyslu sú s Amerikou spojené veľké známe spoločnosti ako Ford, Harley Davidson, Google, Coca-Cola a viacero iných. Niektoré môžeme spoločne navštíviť za veľkou mlákou počas USA Study Tour, ktorú pre Vás pripravujeme v máji 2017.

 IPA Slovakia, s.r.o. , 09.01.2017, 16:30

Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti

Dôležitou súčasťou všetkých aktivít dnešných moderných spoločností je využívanie informačných a komunikačných technológií. S nárastom využívania informačných systémov narástla aj dôležitosť ochrany dát a informácií, ktoré tieto informačné systémy obsahujú. Ďalším dôležitým faktom je, že ukradnutie, zneužitie alebo strata dôležitých alebo dôverných informácií môže mať za následok pre organizáciu finančnú stratu, stratu konkurenčnej výhody alebo až trestno-právne dôsledky. Zavedením ISMS si organizácia zároveň vie splniť požiadavky Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a na neho nadväzujúceho zákona č. 307/2014 o protispoločenskej činnosti. Jednou z možností ako predísť problémom so stratou alebo únikom dôverných a citlivých informácii je systematicky riešiť a zvyšovať úroveň informačnej bezpečnosti pomocou zavedenia a certifikácie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Najviac vo svete využívaným štandardom pre certifikáciu tohto systém označovaného ako ISMS (Information Security Management System) je medzinárodne platná norma ISO/IEC 27001:2013.

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 02.01.2017, 13:02