Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

DATA MINING – AKO ROBIŤ SPRÁVNE ROZHODNUTIA V 21. STOROČÍ

Iste by sa Vám páčilo keby dáta, ktorými disponuje Vaša spoločnosť, boli schopné generovať ďalšie príjmy do spoločnosti. Nereálne? Možno si to ani neuvedomujete, ale dennodenne ste vďaka dátam ostatných spoločností aj Vy súčasťou tohto biznisu.

 ACREA SR, spol. s r.o., 20.10.2016, 12:25

Celoživotné vzdelávanie je trendy

Ľudia si najčastejšie dopĺňajú vzdelanie, keď chcú získať zamestnanie či zmeniť profesiu. Ďalším najčastejším dôvodom je získanie osvedčenia a zvýšenie poznatkov či zručností v danom obore. Kde však hľadať ten správny kurz ?

 Education, s.r.o., 18.10.2016, 13:10

TVORBA A MANAŽMENT PROJEKTOV

Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje kurz Tvorba a manažment projektov. Hlavným cieľom kurzu je priblížiť tvorbu a manažment projektov ako efektívny nástroj dosahovania rôznorodých cieľov. Kurz praktickým prístupom rozvinie kompetencie a zručnosti absolventov kurzu pre ich úspešné podávanie a realizáciu projektov.

 Univerzita Mateja Bela, 14.10.2016, 13:36

Univerzitný deň kariéry 2016

Rektorát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Kariérne centrum UMB zorganizovali 7. ročník Univerzitného dňa kariéry 2016, veľtrhu pracovných príležitostí a kariérového poradenstva. Podujatie sa konalo pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. V stredu 5. októbra sa zaplnila slávnostná aula historickej budovy na Ekonomickej fakulte UMB množstvom študentov všetkých fakúlt UMB.

 Univerzita Mateja Bela, 14.10.2016, 13:27

Využíváte technologie a řešení Red Hat ve vašem podniku?

Připravte své zaměstnance na výzvy IT světa kvalitním vzděláváním a vyberte si z rozsáhlé nabídky školení a certifikací Red Hat v Hewlett Packard Enterprise. Vzdělávací centrum HPE se v letošním roce stalo oficiálním Red Hat training resellerem pro Českou a Slovenskou republiku. Portfolio odborných kurzů školicího centra s učebnami v Praze i Bratislavě se tak rozšiřuje o kurzy Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenStack, Cloud a JBoss.

 HEWLETT-PACKARD, s.r.o., 10.10.2016, 15:28

Chcete byť úspešný? Najprv nastavte poriadok v administratívnych procesoch

HR špecialisti, nákupcovia, predajcovia, marketéri, finanční pracovníci, kvalitári, či IT manažéri denne bojujú s nejasne definovanými procesmi, nepresne určenými zodpovednosťami, nesystematickou prácou s informáciami, nepresne formulovanými štandardmi. Postrádajú nerozhodnosť či bojujú s byrokraciou. Je preto načase hľadať optimálnejšie spôsoby a transparentnejšie cesty k úspechu. Výzvy existujú v každej oblasti podnikového systému. Pre ľudí – zamestnancov, ktorí sa neboja zmeny. Výrobné procesy ovplyvňuje vo výraznej miere poriadok v nevýrobných administratívnych procesoch. V niektorých slovenských i českých podnikoch potrebu zmeny pochopili. Prehodnotili plytvanie času, financií, informácií, ľudských kapacít a v konečnom dôsledku i plytvanie sebou samým. Kladiete si otázku „Ako na to?“

 IPA Slovakia, s.r.o. , 29.09.2016, 8:11

Blíži sa týždeň celoživotného učenia (Lifelong Learning Week)

AIVD Vám prináša možnosť aktívne sa zapojiť do 16. ročníka podujatia Týždeň celoživotného učenia (Lifelong Learning Week) na Slovensku. Ide o podujatie, ktoré chce upozorniť na význam celoživotného učenia a priblížiť, resp. vysvetliť túto myšlienku širokej verejnosti. Program bude tvoriť séria konferencií, seminárov a ďalších odborných stretnutí, ako aj množstvo sprievodných podujatí určených pre laickú verejnosť. Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku uskutoční v termíne od 17. do 23. októbra 2016.

 AIVD – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, 14.09.2016, 18:03

Na úspěšný start vaší IT kariéry vás připraví HPE, CompTIA Platinum Partner

Každý začátečník, ale i zkušený IT profesionál ví, že vývoj nových technologií, platforem, přístupů a zvyklostí je nutné aktivně sledovat, neustále se v oblasti informačních technologií vzdělávat a zdokonalovat. Mezi odbornou veřejností vysoce hodnocené a pravidelně aktualizované vzdělávací programy bezpochyby patří školení a certifikace CompTIA, neziskového obchodního sdružení podporujícího globální zájmy IT odborníků a společností. Síť autorizovaných partnerů CompTIA zahrnuje přes 3 tisíce škol a IT školicích center ve více než stovce zemí. Jedním z nich je i Vzdělávací centrum Hewlett Packard Enterprise, držitel autorizace CompTIA Platinum Partner pro Českou a Slovenskou republiku.

 HEWLETT-PACKARD, s.r.o., 09.09.2016, 17:18

Štíhla administratíva v praxi – oddelenie HR v slovenskej firme

Filozofia štíhleho riadenia nachádza stále častejšie svoje uplatnenie aj v oblastiach, ktoré netvoria jej tradičnú doménu, sú nimi napríklad služby a administratíva. Teoretických článkov nájdeme hromady; často zo zahraničia. Chýbajú však ukážky funkčných riešení, a to konkrétne v špecifických podmienkach slovenských a českých firiem. Preto sme sa rozhodli začať publikovať sériu článkov práve takéhoto zamerania, vychádzajúcu z praktických skúseností IPA Slovakia. Tu si ukážeme príklad zlepšovania procesov z oddelenia ľudských zdrojov vo veľkej slovenskej spoločnosti.

 IPA Slovakia, s.r.o. , 08.09.2016, 9:04