Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

METRO:KAŽDÝ TALENT PROGRAM BY MAL SLÚŽIŤ MANAŽÉROM A FIRME

Získať skvelých ľudí pre našu spoločnosť nie je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Často máme pocit, že je priam sizyfovská námaha na trhu práce nájsť a udržať talent, ktorý by bol ochotný vybrať si prostredie veľkoobchodu, kde sa veci rýchlo menia: okrem náročného zákazníka treba mať dokonale zvládnuté denné rutiny, udržiavať vysoké hygienické štandardy a k tomu všetkému byť ešte aj expert v danom sortimente. Preto sme sa i my v ostatnom čase zamerali viac ako inokedy na…

 Excellent Training, s.r.o., 09.02.2016, 10:14

Ako chutí a vonia práca s talentami (v METRE)

Cieľom HR Development Academy je prinášať aktuálne informácie pre všetkých, ktorý sa profesionálne venujú oblasti rozvoja ľudských zdrojov, predstaviť zmeny a trendy, ktoré aktuálne formujú odvetvie a poskytnúť inšpirácie a praktické skúsenosti renomovaných odborníkov z významných firiem. Takýmto odborníkom je aj ZUZANA SZÁRAZ, ktorá na februárovom workshope povie ako pracujú s novými talentami v Metre!

 Excellent Training, s.r.o., 29.01.2016, 10:55

Manažment a rozvoj talentov pre Lenovo EMEA

HR DEVELOPMENT ACADEMY je séria workshopov, ktorá tvorí platformu na prezentáciu "Best Practices", výmenu skúseností, názorov a postojov manažérov, špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov a personalistov. Na februárovom workshope privítame riaditeľa oddelenia Talent Development EMEA pre Lenovo, ktorým je MAXIM STRASHUN.

 Excellent Training, s.r.o., 28.01.2016, 12:24

Kalendár workshopov HR Development Academy 2016 je tu!

Aj tento rok má pre Vás úspešný projekt HR Development Academy pripravené zaujímavé témy z oblasti HR. Pripravili sme pre Vás sériu workshopov, ktorá tvorí platformu na prezentáciu "Best Practices", výmenu skúseností, postojov a názorov manažérov, špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov a personalistov. Počas diskusie vždy vzniká množstvo podnetov a inšpirácií pre skvalitňovanie práce prítomných účastníkov. Majte prehľad vždy o tých najaktuálnejších trendoch, ktoré sa stali súčasťou harmonogramu pre rok 2016.

 Excellent Training, s.r.o., 14.01.2016, 9:56

Sú normy radu STN EN 1090 záväzné?

Harmonizované normy STN EN 1090 sú stanovené európskymi organizáciami pre normalizáciu, v ktorých sa stanovujú metódy a kritériá posudzovania parametrov a podstatných vlastností stavebných výrobkov.

 CeMS, s.r.o., 13.01.2016, 15:38

Nový zákon o odpadoch – zmeny právnych požiadaviek

Environmentálna politika je hnacou silou pri implementovaní a zlepšovaní systému environmentálneho manažérstva organizácie tak, aby organizácia mohla udržiavať a potencionálne zlepšovať jej environmentálne správanie. Politika má preto odrážať záväzok vrcholového manažmentu na dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek, na prevenciu znečisťovania a na sústavné zlepšovanie. ( STN EN ISO 14001)

 CeMS, s.r.o., 13.01.2016, 15:07

Fórum praktickej údržby 2016

Motto Fóra praktickej údržby pre rok 2016 sme príznačne pomenovali - Efektívne riadená a bezpečná údržba. Pridajte sa 16. - 17. 3. 2016 v Trnave ku viac ako 200 účastníkom, ktorí pravidelne navštevujú túto akciu.

 IPA Slovakia, s.r.o. , 13.01.2016, 10:59

Ako zlepšiť výkonnosť a kvalitu ľudí vo výrobných závodoch?

Neexistuje jedna univerzálna metóda, ktorá výkonnosť pracovníkov rieši, sú však prístupy a metodiky, ktoré sú viac alebo menej účinné pri výbere a práci s ľuďmi. Je všeobecne známe, že súčasná doba ovplyvnená technickým pokrokom, dôrazom na kvalitu a rýchlu reakciu na zmeny, kladie veľké nároky na pracovníkov aj manažérov. Ak chceme systematicky pracovať na zvyšovaní výkonnosti a kvality ľudí, je nevyhnutné začať budovaním kvalitného systému výberu nových pracovníkov, ich následným kvalitným zaškolením a systematickým vzdelávaním. Výber metód a foriem je rôzny, ku každej firme (závodu) je potrebné pristupovať individuálne.

 IPA Slovakia, s.r.o. , 04.01.2016, 12:29