Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Akko objaviť géniov v nás?

Prijemny den, Radi Vás pozývame na kurz Recruitment Academy, už toto leto. Kurz, ktorý v tomto roku dostal od účastníkov najlepšie referencie. Je určený pre jednotlivcov, vedúcich teamov, leadrov či Vás, ktorí pracujete s talentom v akejkoľvek podobe, má však čo povedať takmer komukoľvek. S Janem máte možnosť sa baviť tak otvorene, ako sa len dá o jeho pôsobení na čele Microdoftu, o jeho náročnom období, keď zápasil s náročnou chorobou, o športe, deťoch a investovaní, no predovšetkým o Vás…

 Recruitment Academy, 17.06.2016, 21:43

Ďalšie vzdelávanie v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

 AIVD – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, 31.05.2016, 14:27

Význam nového prístupu a predpisy pre stav konca odpadu

V roku 2008 bol vytvorený právny rámec pre zavedenie inštitútu „Stavu konca odpadov“ prijatím rámovej smernice o odpadoch č. 2008/98/EC. Zámerom bolo vytvoriť nástroj, ktorým by bolo možné zjednodušiť nakladanie s tými druhmi odpadov, ktoré sa bežne komerčne recyklujú, resp. materiálovo využívajú, pretože existuje trh pre obchodovanie s nimi a zároveň sú využívané technológie na ich spracovanie, ktoré sú environmentálne akceptovateľné a zároveň prispievajú k šetreniu prírodných zdrojov, pretože odpad po spracovaní nahrádza suroviny vyrobené z nerastných surovín. Podmienkou je, aby tieto odpady neboli považované za rizikové pre životné prostredie pri ich spracúvaní a nakladaní s nimi. Motiváciou pre zavedenie tohto inštitútu bolo eliminovať byrokratickú záťaž a často aj legislatívne bariéry pre organizácie, ktoré doposiaľ museli nakladať s týmito “surovinami“ ako s odpadom, hoci účastníci na trhu sa pozerali na tento odpad ako na cennú surovinu. Tento prístup mal zároveň uľahčiť obchodovanie s týmito komoditami aj na medzinárodnom trhu členských krajín EU.

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 26.05.2016, 12:30

Konferencia s názvom "Predstavy o budúcnosti vzdelávacej komunity"

Predstavovať si budúcnosť neznamená snívať, znamená to čeliť súčasným a budúcim výzvam, čo si vyžaduje spoločné úsilie a súdržnosť. Konferencia, kde sa stretne stovka odborníkov a zamestnancov v oblasti vzdelávania z celej Európy, je príležitosť na zdieľanie metód zaužívaných v rôznych európskych krajinách s cieľom učiť sa jeden od druhého a vypracovať kreatívne riešenia. Účastníkov to povzbudí k vybudovaniu partnerstiev v rámci ktorých budú môcť riešiť najurgentnejšie problémy súčasnej Európy.

 AIVD – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, 25.05.2016, 13:01

Ženy v biznise sú na roztrhanie

Byť ženou na roztrhanie môže znamenať 2 veci: • uviaznuť v kolotoči pracovných a súkromných povinností a nič nestíhať, alebo • vyčnievať z radu, mať svoj jedinečný look a byť pritom spokojná sama so sebou.

 MEGA Education s.r.o., 12.05.2016, 12:59

Dni Facility Managementu 2016

Slovenská asociácia facility managementu (SAFM), združujúca akademických pracovníkov a odborníkov z praxe a fungujúca na trhu už takmer 7 rokov organizuje 5. ročník medzinárodnej konferencie v oblasti facility managementu. Dni Facility managementu 2016 sa uskutočnia 25.5.2016 v priestoroch Grand hotela Pressburg v Bratislave.

 In Form Slovakia, s.r.o., 06.05.2016, 10:51

e-learnmedia CAFÉ ponúkne ochutnávku moderného vzdelávania

Konferencia o technológiách vo vzdelávaní prinesie skúsených odborníkov, zaujímavé témy i inšpiratívne workshopy Svet elektronického a technológiou podporovaného vzdelávania už po šiesty raz predstaví spoločnosť e-learnmedia na konferencii e-learnmedia CAFÉ 2016. Počas dvoch májových dní vystúpia renomovaní spíkri z oblasti vzdelávania, informačných technológií a osobnostného rozvoja. Hostia budú môcť vyskúšať najnovšie trendy v e-learningu aj na praktických workshopoch.

 e-learnmedia, s.r.o., 03.05.2016, 8:53

HR Development Academy uvádza workshop: Projektové riadenie

Úspešný projekt HR Development Academy jeho priaznivci poznajú ako sériu workshopov a konferencie, ktoré tvoria platformu na prezentáciu „Best practices“, výmenu názorov, postojov a najmä skúsenosti manažérov a špecialistov z oblasti HR. Najbližšie organizujeme workshop s témou „Projektové riadenie pre personalistov a riaditeľov malých firiem“, ktorý

 Excellent Training, s.r.o., 29.04.2016, 11:53